CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Regulácia hazardných hier

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier. Náš tím má skúsenosti s procesom získavania povolenia k prevádzkovaniu rôznych druhov hazardných hier, s nastavením interných procesov (vrátane AML) a s prípravou zmluvnej dokumentácie súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier. Spracovávame analýzy a právne stanoviská týkajúce sa regulácie hazardných hier. Naša kancelária má taktiež rozsiahle skúsenosti so zastupovaním klientov z radov prevádzkovateľov hazardných hier pred správnymi orgánmi i v správnom súdnictve.

  • Komplexná právna podpora prevádzkovateľov hazardných hier
  • Právna regulácia prevádzkovania hazardných hier
  • Povoľovanie hazardných hier
  • Zabezpečenie právnej compliance (vrátane problematiky AML)
  • Zastupovanie pri jednaní s orgánmi štátnej správy a dozoru v oblasti hazardných hier
  • Zastupovanie v správnych a súdnych konaniach
  • Spracovanie právnych analýz a stanovísk k problematike regulácie a prevádzkovania hazardných hier
  • Príprava komplexnej zmluvnej dokumentácie k zabezpečeniu prevádzkovania hazardných hier
  • Príprava dokumentácie pre marketingové súťaže

Ocenenie

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.