CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

OBCHODNÉ ZMLUVY. MEDZINÁRODNÝ OBCHOD A PREPRAVA

Poskytujeme komplexnú právnu podporu pri vypracovaní a vyjednávaní obchodných zmlúv každého druhu, vrátane zmlúv o dodávkach veľkých zariadení, servisných zmlúv, licenčných zmlúv a pod. 

Medzi nami poskytované právne služby patrí najmä poradenstvo pri:

  • Príprave a vyjednávaní zmlúv o dielo alebo zmlúv o dodaní komplexných projektov.
  • Príprave a vyjednávaní zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o sprostredkovaní a zmlúv o franchisingu.
  • Kontrole a vypracovaní všeobecných obchodných podmienok (napr. nákupné, dodacie alebo servisné podmienky).
  • Poradenstve v oblasti cezhraničnej prepravy vrátane CRM.
  • Vypracovaní a vyjednávaní zmlúv v oblasti IT, vrátane licenčných zmlúv a SLA.
  • Poradenstvo v oblasti zabezpečenia platieb, hlavne pri cezhraničných dodávkach.

Ocenenie

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.