CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Pracovné právo

"The team produces high-quality work. It reacts quickly and the output is always in a format and language that is easily understandable, whilst remaining very detailed." Chambers and Partners, 2014 Edition

"It has an active approach to mandates; the lawyers come up with suggestions of how to adapt or alter the current situation to improve it." Chambers and Partners, 2014 Edition

“The practitioners are very good and work as a team. The contact for the practice is Tomáš Procházka." Chambers and Partners, 2010 Edition.

Naša kancelária disponuje tímom špecializujúcim sa na poradenstvo v oblasti pracovného práva a zamestnanosti, a preto sme schopní našim klientom poskytovať vynikajúce a komplexné právne poradenstvo prakticky vo všetkých otázkach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov.

Naši právnici sú tiež aktívne činní v legislatívnej a prednáškovej činnosti.

Medzi nami poskytované právne služby patria najmä:

  • Príprava pracovných zmlúv, či už individualizovaných alebo vzorových, príprava ďalšej pracovnoprávnej dokumentácie.
  • Komplexná podpora zamestnávateľov vo všetkých otázkach pracovného práva (interné predpisy, uzatváranie a skončenie pracovných pomerov, posudzovanie štruktúr odmeňovania / úprava pracovnej doby atď.).
  • Právna podpora pri kolektívnom vyjednávaní, komunikácia s odbornými organizáciami.
  • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch.
  • Analýza pracovnoprávnych aspektov reštrukturalizácie podnikov / prevodu podnikov / prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
  • Zabezpečenie školenia personálnych pracovníkov našich klientov.

Ocenenie

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.