CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

TRESTNÉ PRÁVO

Poskytujeme komplexné právne služby v oblasti trestného práva fyzickým aj právnickým osobám.

Okrem obhajoby ponúkame možnosť predchádzania a minimalizácie rizík trestnoprávnej zodpovednosti. To zahŕňa ako preverovanie konkrétnych transakcií, tak aj prípravu trvalých opatrení pre firmy, aby významne znížili riziko trestnej zodpovednosti právnických osôb (compliance program).

Našou výhodou je prepojenie skúseností v oblasti trestného procesu so skúsenosťami v obchodných záležitostiach a úzka spolupráca so znaleckým ústavom. Preto sme schopní poskytovať trestnoprávne služby aj v prípadoch veľmi komplexných obchodných transakcií.

Vďaka našim rozsiahlym vedomostiam najrôznejších foriem podnikovej kriminality môžeme tiež poskytovať účinnú podporu pri interných vyšetrovaniach alebo pri forenzných auditoch, vrátane nadväzujúcich pracovnoprávnych opatrení a vymáhaní náhrady škody.

Poskytujeme najmä tieto služby:

  • Obhajoba fyzických a právnických osôb vrátane zložitých prípadov hospodárskej a daňovej kriminality
  • Predchádzanie rizikám trestnej zodpovednosti právnických osôb, úprava interných predpisov a procesov u klienta, školenie managementu a zamestnancov
  • Posúdenie trestnoprávnej roviny sporovej agendy, podpora klienta v sporoch
  • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní, príprava trestných oznámení
  • Podpora spoločností pri interných vyšetrovaniach
  • Preverovanie trestnoprávnych rizík pri komplexných transakciách a v rámci due diligence

Ocenenie

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.